Novica

Cene zemeljskega plina na maloprodajnem trgu za leto 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za leto 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2021 znašala 56 EUR/MWh in se v obdobju enega leta znižala za 2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 44 EUR/MWh, kar je 31 % več kot leta 2020.

Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 4 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju višja za 37 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje (oktober - december) 2021 in celotno leto 2021.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2021 znašala 55,8 EUR/MWh, kar je 2 % manj od povprečne cene v letu 2020.

Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v letu 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 26,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega zvišala za 4 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v letu 2021 znašala 12,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 12 %. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v letu 2021 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v letu 2021 prav tako ni povišala.

V letu 2021 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 47,3 %, delež omrežnine 22,8 %, delež dajatev 8,8 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2021 znašala 44,2 EUR/MWh in je bila za 31 % višja kot leta 2020.

Cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v letu 2021 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 26,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 37 %. Omrežnina je v letu 2021 znašala 5,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju zvišala za 23 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2021 zaračunane dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) v skupni višini 3,1 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo za 14 % več kot leta 2020. Zaračunana trošarina je v letu 2021 povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je 8 % več kot leto prej.

V letu 2021 je delež tržne postavke cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 72,8 %, delež omrežnine 16,3 %, delež dajatev 8,6 % in delež trošarine 2,3 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika