Novica

Cenik omrežnine za priključno moč za leto 2015

Družba SODO d.o.o. je objavila cenik omrežnine za priključno moč za leto 2015, ki bo veljal od 1. januarja 2015.

Na podlagi Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 81/2012 - poglavje 3.3. Obračunavanje omrežnine za priključno moč) in Odločbe Agencije za energijo, je družba SODO d.o.o. objavila Cenik omrežnine za priključno moč za leto 2015.

Cenik se uporablja od 1. 1. 2015 dalje.

Več informacij

Vir: SODO


© 2012 - 2023 Portal Energetika