Novica

Četrtega maja 2024 vsa porabljena električna energija v Sloveniji iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

V prvih treh dneh letošnjega maja smo samo z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE), pokrili večino porabe električne energije v Sloveniji, medtem ko je bilo 4. maja 2024 proizvedeno celo več električne energije iz OVE, kot smo je porabili na dnevni ravni.

Prvega in drugega maja 2024 pa je bila proizvodnja električne energije v Sloveniji skoraj v celoti proizvedena iz obnovljivih virov energije, saj v obratovanju nista bila tako Nuklearna elektrarna Krško (NEK) zaradi rednega remonta kot tudi Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) zaradi rednih vzdrževalnih del.

V prvih dneh maja 2024 smo v Sloveniji večino proizvedene električne energije proizvedli iz OVE. Podatki so na voljo zgolj za raven prenosnega omrežja, kar pomeni, da proizvodnja iz razpršenih elektrarn na obnovljive vire energije (sončne elektrarne, male hidroelektrarne in vetrne elektrarne), ki so priključene na distribucijsko omrežje, v spodaj predstavljenih deležih ni upoštevana. Z drugimi besedami, z OVE smo tako pokrili celo bistveno več porabe kot kaže uradna statistika, saj smo imeli konec meseca marca 2024 že več kot 46.000 individualnih samooskrbnih sončnih elektrarn in proizvodnja iz teh elektrarn v spodaj predstavljeno statistiko operaterja elektroenergetskega omrežja ni zajeta.

Tabela: Dnevna bilanca pokrivanja porabe električne energije z OVE za prve štiri dni maja 2024

Dan Poraba električne energije, brez ČHE Avče (MWh) Proizvodnja električne energije iz OVE (MWh) Pokritje porabe z OVE (%)
1. 5. 2024 18.018 10.799 59,9
2. 5. 2024 17.912 14.154 79,9
3. 5. 2024 23.396 18.385 78,6
4. 5. 2024 17.756 17.876 100,7

Vir: ELES, d.o.o.
Opomba: Izgube na prenosnem omrežju niso upoštevane, prav tako ni upoštevana proizvodnja električne energije na distribucijskem omrežju in poraba te energije na distribucijskem omrežju.

Dne 4. maja 2024 je bila celotna poraba električne energije v Sloveniji na dnevni ravni, brez črpalne hidroelektrarne (ČHE) Avče, pokrita iz proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije. V prvih štirih dneh maja 2024 smo z OVE pokrili 79,4 odstotka skupne porabe električne energije. Podatki so razveseljivi in kažejo pozitivni trend!

Prikazani podatki so za dnevni nivo, medtem ko na urnem nivoju velja, da v določenih urah Slovenija električno energijo izvaža, ker takrat več proizvaja kot porablja, medtem ko v drugih urah uvažamo del električne energije, ker je poraba večja od lastne proizvodnje. Za povečanje samozadostnosti tudi v teh urah je smiselna večja integracija naprav in sistemov za shranjevanje energije, pri čemer so na prvem mestu črpalne hidroelektrarne in tudi večji, sistemski baterijski hranilniki z dovoljšno močjo in kapaciteto shranjevanja električne energije. Na ta način bi lahko shranjevali več električne energije v obdobjih dneva, ko je proizvodnja večja od porabe, ter jo porabljali takrat, ko je proizvodnja nižja od porabe.

Od nastopa te vlade smo dosegli izredno rast na področju rabe sončne energije - od 1. junija 2022 do konca leta 2023 smo več kot podvojili skupno kapaciteto. Rast proizvodnih kapacitet sončnih elektrarn v letu 2023 je bila, gledano na dodane kapacitete na prebivalca, najvišja med vsemi državami v Evropski uniji. S tem smo zmanjšali zaostanek pri doseganju ciljev na področju izrabe obnovljivih virov energije. Takšen trend moramo nadaljevati tudi v prihodnjih letih.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika