Novica

Četrti forum Energetika in pravo '13

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V Kongresnem centru Brdo, je 27. novembra 2013 potekal forum Energetika in pravo '13, na katerem so govorili o predlogu novega energetskega zakona EZ-1 in o pravni praksi EU s področja energetike. Foruma se je iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor udeležil državni sekretar mag. Bojan Kumer s sodelavci.

Predlog novega energetskega zakona je predstavil mag. Bojan Kumer, ki je poudaril, da predlog zakona upošteva zahteve evropskih direktiv in ureja konkurenčnost, zanesljivost oskrbe in trajnostno naravnanost. Novi zakon bo dobra osnova za sprejem strateških dokumentov, pri čemer je bila še posebna pozornost dana obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije. Novi zakon prinaša bistveno več pravic odjemalcem, olajšuje zamenjavo dobavitelja, povečuje pristojnosti Agencije za energijo ter odpravlja nekatere neusklajenosti z drugimi področnimi zakoni.

Pri pripravi novega zakona je sodeloval tudi prof. dr. Rajko Pirnat, ki je izpostavil, da je bil eden ključnih ciljev uvedbe tretjega evropskega paketa ukrepov zlasti izboljšanje položaja gospodinjskih odjemalcev. Novost je zagotovitev univerzalnih storitev tudi malim poslovnim odjemalcem,  podrobneje je urejena pravica operaterja, da ima dostop do infrastrukture v primeru izrednih dogodkov, pa tudi razlastitev in ustanovitev služnosti v javno korist. Povsem nov institut je tudi ustanovitev služnosti v javno korist po samem zakonu na zemljiščih v lasti države ali občine.

O pravni praksi EU s področja energetike je govorila mag. Ana Stanič, odvetnica v Londonu in pravna strokovnjakinja za evropsko energetsko pravo. Predstavila je primere gospodarskih in investicijskih sporov v energetiki, seznanila udeležence z najnovejšo evropsko energetsko zakonodajo in z najnovejšo evropsko energetsko uredbo o energetski infrastrukturi ter omenila pripravo ukrepov s področja energetskega evropskega prava v prihodnjem letu.


© 2012 - 2021 Portal Energetika