Novica

Delež cene za uporabo omrežja za delovanje Agencije za energijo v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji določila delež cene za uporabo omrežja iz električne energije in zemeljskega plina, ki je namenjen financiranju delovanja Agencije za energijo v letu 2014.

Delež cene za uporabo elektroenergetskih omrežij, namenjen za delovanje Agencije za energijo za leto 2014, znaša 0,00017 EUR/kWh. Delež cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja, namenjen za delovanje Agencije za energijo za leto 2014, pa znaša 0,00079 EUR/Sm3.

V skladu z določilom 82. člena Energetskega zakona vlada vsako leto določi delež cene za uporabo omrežja namenjenega za delovanje Agencije za energijo.


Energetski zakon prav tako določa, da sredstva za delo agencija do prvega regulativnega obdobja, ki sledi regulativnemu obdobju, ki je v teku v času veljavnosti tega zakona, pridobiva po 82. členu Energetskega zakona in tretjem odstavku 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika