Novica

Delna odsvojitev kapitalske naložbe v družbi ADEX Szervezett Villamosenergia-piac Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 95. redni seji v vlogi skupščine družbe ELES, d.o.o. sprejela sklep, da družba ELES, d.o.o., odsvoji svoj poslovni delež v višini 6,67 odstotka osnovnega kapitala družbe ADEX Szervezett Villamosenergia-piac Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság na način in pod pogoji, ki izhajajo iz besedila Pogodbe o vložkih s prilogami, ki je sestavni del sklepa.

Družba ELES, d.o.o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, je na Vlado Republike Slovenije kot skupščino posredovala gradivo za odločitev glede prodaje svojega poslovnega deleža v višini 6,67 % delež v družbi ADEX Szervezett Villamosenergia-piac Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ADEX HU), po tem, ko bo postopek spremembe pravnoorganizacijske družbe (čezmejno preoblikovanje) družbe ADEX SLO, zaključen.  

Vlada se je seznanila z vsebino Pogodbe o delitvi funkcij med energetskimi borzami. Direktor družbe ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, poskrbi za vpis sklepa iz 1. in 2. točke tega sklepa v knjigo sklepov družbe.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika