Novica

Delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je sprejela Delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, v skupni višini 13.000.000,00 evrov.

Delni programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda, je obravnavala in potrdila Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh kot tudi Komisija za odpravo posledic žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi. Namen in cilj delnega programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oz. omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z interventnim zakonom.


V nadaljevanju bo, v skladu z veljavno zakonodajo, sprejet celovit Program odprave posledic nastale nesreče, s katerim bodo opredeljeni potrebni ukrepi za odpravo posledic te naravne nesreče v daljšem obdobju.


Sredstva se namenijo izvedbi nujnih ukrepov kot sledi:

Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v skupni višini 5.000.000,00 evrov za sledeče namene:

  • za izvajanje javnih nalog Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) na odpravi posledic žleda in snega, ki bistveno presegajo redne obveznosti javne gozdarske službe in so neizogibno potrebne, da se prepreči še večja škoda v gozdovih v višini 2.097.600,00 EUR;
  • za izvedbo geotehničnih ukrepov (sofinanciranje sanacije sproženih zemeljskih plazov) ter vzpostavitve prevoznosti  na poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah v višini 1.902.400,00 EUR;
  • za izvedbo ukrepa kadrovske okrepitve izvajalcev odprave posledic žleda sredstva v višini 1.000.000,00 EUR.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za izvedbo ukrepa programa javnih del »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« v skupni višini 3.000.000,00 EUR.


Ministrstvu  za infrastrukturo in prostor v skupni višini 4.800.000,00 EUR za sledeče namene:

  • za vzpostavitev prevoznosti in izvedbo nujnih del na državni cestni infrastrukturi v višini 2.000.000,00 EUR;
  • za izvedbo nujnih del na železniški prometni infrastrukturi v višini 2.000.000,00 EUR;
  • za izvedbo plačila stroškov uporabe agregatov v gospodarstvu višini 800.000,00 EUR.

Ministrstvu za kulturo za izvajanje nalog Arboretuma Volčji Potok vezanih na izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov na območju parka gradu Snežnik in v Arboretum Volčji Potok v skupni višini 200.000,00 EUR.


Ministrstvom bodo sredstva zagotovljena iz sredstev proračunske rezerve RS.


Vir: MKO


© 2012 - 2021 Portal Energetika