Novica

Delovati preneha Stalna medresorska delovna skupina za pregled prispelih vlog o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji odločila, da preneha delovati Stalna medresorska delovna skupina za pregled prispelih vlog o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice pred izdajo koncesijskega akta iz 15. člena Zakona o rudarstvu, ustanovljena s Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 21. 4. 2005.

Delovna skupina je bila ustanovljena s ciljem, da se namesto klasičnega postopka usklajevanja koncesijskih aktov (uredb o rudarskih pravicah) medresorska uskladitev med Ministrstvom za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje in Ministrstvom za gospodarstvo izvede na ravni uradnikov, ki na posameznem ministrstvu pokrivajo relevantna področja in so vključeni v delovno skupino. Na ta način so bile uskladitve izvedene bistveno hitreje, kot pa bi se izvedlo usklajevanje po klasični poti.

 

Člani komisije so v letih delovanja delovne skupine delo opravljali učinkovito in transparentno. V preteklem letu pa se je začelo dogajati, se je postopek usklajevanja zavlekel celo več mesecev.


Zaradi navedenega je Ministrstvo za gospodarstvo vladi predlagalo, da sprejme sklep o prenehanju delovanja delovne skupine, usklajevanje koncesijskih aktov pa se naprej izvaja po redni poti, ko so upravni organi dolžni odgovoriti v postavljenih rokih.


© 2012 - 2024 Portal Energetika