Novica

Deveto nacionalno poročilo po Konvenciji o jedrski varnosti

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na 9. redni seji seznanila z Devetim nacionalnim poročilom po Konvenciji o jedrski varnosti in z razširjenim povzetkom poročila v slovenskem jeziku. Vlada pooblašča Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), da poročilo v angleškem jeziku predloži sekretariatu Mednarodne agencije za atomsko energijo.

Deveto slovensko poročilo po Konvenciji o jedrski varnosti obsega obdobje od leta 2019 do 2022. Zaradi pandemije COVID-19 prejšnji osmi pregledovalni sestanek ni bil izveden, saj se je celoten proces ustavil na začetku 2020.

Poročilo je osredotočeno na opis jedrske varnosti edine slovenske Jedrske elektrarne Krško (JEK), za katero URSJV ocenjuje, da je v tem obdobju varno obratovala, saj niso bile ugotovljene nobene posebne težave oziroma odstopanja.

V tem poročevalskem obdobju se je izvajanje po-fukušimskega nacionalnega akcijskega načrta ter znotraj tega izvajanje Programa nadgradnje varnosti (PNV) JEK praktično zaključilo z izvedbo vseh prvotno načrtovanih izboljšav PNV. Poleg tega bo JEK kmalu zaključil z izgradnjo suhega skladišča izrabljenega goriva, ki še poteka in prav tako spada med izzive prejšnjega pregledovalnega sestanka. Suho skladišče z zunanjo ureditvijo in vso potrebno infrastrukturo bo predvidoma dokončano v drugi polovici leta 2022.

Poročilo obravnava še določene druge relevantne teme, kot so načrtovanje dolgoročnega obratovanja elektrarne, spodbujanje varnostne kulture, redno izvajanje mednarodnih strokovnih pregledov v JEK ter tudi izkušnje elektrarne z odzivom na pandemijo COVID-19.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika