Novica

Digitalna izobraževalno-ozaveščevalna platforma iEnergija

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Zaživela je digitalna izobraževalno-ozaveščevalna platforma iEnergija o prožnosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo, ki so jo pripravili v društvu za spodbujanje energetske pismenosti EN-LITE. S projektom se poleg študentov želi doseči tudi širšo strokovno javnost in oblikovalce nacionalnih, z energetiko povezanih politik.

Foto: iEnergija

Namen spletne izobraževalne platforme iEnergija je študentom različnih študijskih smeri in drugim zainteresiranim državljanom omogočiti vpogled v nastajajoče nove odnose v energetiki, s poudarkom na pomenu prožnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo ter aktivni vlogi odjemalcev električne energije.

iEnergija se v začetni fazi osredotoča na prožnost in zanesljivost pri oskrbi z električno energijo, saj se prav na elektroenergetskem področju dogajajo velike spremembe; v proizvodnji elektrike narašča delež nestanovitnih, razpršenih obnovljivih virov energije, zaradi blaženja podnebnih sprememb postajajo vse pomembnejši nizkoogljični viri energije, pričakovati je postopno elektrifikacijo prometa in ogrevanja ter vse aktivnejšo vlogo industrijskih in gospodinjskih odjemalcev pri prilagajanju njihovega odjema.

Vir: Društvo EN-LITE in iEnergija

Foto: iEnergija
Foto: iEnergija
Foto: iEnergija

© 2012 - 2024 Portal Energetika