Novica

Do konca maja 2020 nižji računi za elektriko za gospodinjske in male poslovne odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 7. dopisni seji z dne 20. 3. 2020 izdala Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine nizka napetost brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Agencija za energijo je za enake skupine odjemalcev začasno uveljavila, da se v okviru tarifnih postavk omrežnine za elektroeperaterje ne plačuje obračunske moči. Skupaj bo mesečni račun za elektriko za povprečnega gospodinjskega odjemalca nižji za več kot četrtino.

Mesečni račun za gospodinjstva bo nižji za 1,806 EUR na kW obračunske moči.

Odlok za neplačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) se izdaja v okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z odlokom se začasno poseže v obveznost plačila prispevkov na način, da za čas od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 mali poslovni in gospodinjski odjemalci električne energije ne plačujejo prispevka OVE+SPTE. Mesečni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca z obračunsko močjo 7 kW bo zaradi tega ukrepa nižji za 6,31 EUR (z vključenim DDV). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/2020.

Izreden ukrep je sprejel tudi regulator trga - Agencija za energijo, ki je pristojen za določitev tarifnih postavk omrežnine elektroperaterjev za prenosni in distribucijski sistem. Tarifna postavka za obračunsko moč se za obdobje od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 za male poslovne odjemalce brez merjenja moči in gospodinjstva ne bo obračunala oz. bo določena v višini 0,00 EUR/kW/mesec. Zaradi tega ukrepa se bo mesečni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca z obračunsko močjo 7 kW znižal za 6,33 EUR (z vključenim DDV). Spremenjene tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem list RS, št. 31/2020.

Z upoštevanjem obeh ukrepov bo mesečni račun za električno energijo za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji (letna poraba 3.960 kWh, obračunska moč 7 kW) tako skupaj nižji za 12,64 EUR (z vključenim DDV), kar predstavlja prihranek več kot četrtino (27 %) skupnega mesečnega zneska.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika