Novica

Dobava zemeljskega plina v Slovenijo poteka nemoteno

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Največji slovenski trgovec z zemeljskim plinom, družba Geoplin d.o.o. Ljubljana, sporoča, da dobava zemeljskega plina v Slovenijo kljub trenutni prekinitvi dobav Ukrajini s strani Rusije trenutno poteka nemoteno. Geoplin zagotavlja varnost in prilagodljivost dobav zemeljskega plina svojim odjemalcem na različne načine: (i) z dolgoročno pogodbo, sklenjeno neposredno z ruskim proizvajalcem zemeljskega plina, (ii) z dolgoročnimi in kratkoročnimi dobavnimi pogodbami, sklenjenim z dobavitelji, ki niso vezani na zemeljski plin, ki prihaja iz Rusije, (iii) z nakupi zemeljskega plina na trgovalnih vozliščih in (iv) z uporabo skladiščnih zmogljivosti, ki zagotavljajo dodaten vir oskrbe z zemeljskim plinom tudi v primeru začasnih prekinitev dobav.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 294.660 EUR.

Neuspeli dogovori o plačilu dolga ukrajinskega podjetja Naftogaz ruskemu podjetju Gazprom so vodili do prekinitev dobav plina ukrajinskemu podjetju Naftogaz. Ustavitev dobav se je pričela 16. junija 2014 ob 10:00. Ob tem Gazprom in Naftogaz zagotavljata, da bosta izpolnjevala vse pogodbene obveznosti do tretjih porabnikov skladno s sklenjeno pogodbo v januarju 2009 za obdobje dobav od 2009 do 2019. To pomeni, da bi morale dobave plina preko Ukrajine v smeri evropskih porabnikov potekati nemoteno.

Družba Geoplin ima dobro razpršen nabavni portfelj, ki vključuje tako dolgoročne nabavne vire iz Rusije in Evropske unije kot tudi nabave na plinskih vozliščih. Pri tem sodeluje z nekaterimi največjimi in najbolj uveljavljenimi dobavitelji zemeljskega plina. Uvoz zemeljskega plina iz Rusije sicer predstavlja približno polovico celotne količine zemeljskega plina v Geoplinovem nabavnem portfelju, vendar pa je Geoplin uspel v zadnjih letih svoje nabavne vire razpršiti v tolikšni meri, da lahko zagotovi večjo stopnjo neodvisnosti in zanesljivost dobave tudi ob morebitnih redukcijah. Skladiščne kapacitete, s katerimi razpolaga Geoplin in v katerih so na voljo dodatne količine zemeljskega plina, še dodatno povečujejo zanesljivost oskrbe.

Geoplin redno spremlja dogajanje v Ukrajini in upa na hitro in mirno razrešitev ukrajinske krize. Pri tem verjame, da morebitna začasna prekinitev dobav ruskega plina v države Evropske unije ne bo imela negativnega vpliva na dobavo na slovenski trg, saj je poraba na slovenskem trgu relativno majhna v primerjavi se celotno porabo v Evropski uniji. Kljub vsem ukrepov za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina bi se lahko negativni učinki pokazali v primeru dlje časa trajajoče popolne prekinitve dobave zemeljskega plina v zimskem obdobju, kar pa je malo verjetno. Ko je januarja leta 2009 že prišlo do 14-dnevne popolne prekinitve dobave zemeljskega plina iz Rusije, je Geoplinu vseeno uspelo zagotoviti nemoteno oskrbo vseh Geoplinovih odjemalcev v Sloveniji. Zato družba verjame, da bo lahko v skladu s sprejetimi pogodbenimi zavezami vsem svojim odjemalcem, še zlasti pa tistim, s katerimi so sklenili dolgoročne dobavne pogodbe, zagotovili nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom.

Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega pliana v Sloveniji, družba Plinovodi d.o.o. pa je sporočil, da trenutno ne zaznava nikakršnih sprememb v razpoložljivosti količin zemeljskega plina na mejnih primopredajnih točkah. Na osnovi razpoložljivih informacij ocenjujejo, da bi tudi ob morebitnem nastopu motenj prenosa zemeljskega plina preko Ukrajine ne bila ogrožena zanesljivost oskrbe slovenskih uporabnikov v naslednjem kratkoročnem obdobju.

Vir: Geoplin d.o.o. Ljubljana
       Plinovodi d.o.o.


© 2012 - 2023 Portal Energetika