Novica

Dodaten rok za oddajo prijav na javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 75/2020 objavilo spremembo »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)«, ki dodaja nov rok za oddajo prijav v mesecu juniju 2020.

Vloge za peto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 6. 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne prijavitelje, da se lahko prijavijo na nov peti rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«, specifičnega cilja »Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije«. Vloge morajo biti oddane do 26. 6. 2020.

Vloge, ki bodo prispele za peto odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo ministrstvo na spletni strani objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev.

Zadnji rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije za leto 2020 je 25. 9. 2020.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika