Novica

Dodaten rok za oddajo vlog na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 58/2020 objavilo spremembo »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (JOB_2020)«, ki dodaja nov rok za oddajo vlog vlagateljem v mesecu maju 2020.

Nov rok za prijavo vlagateljev je 18. 5. 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne vlagatelje, da se lahko prijavijo na nov drugi rok 18. 5. 2020 za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (JOB_2020), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Predmet sofinanciranja iz javnega razpisa so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb v lasti občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Naslednji roki za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije za leto 2020 so še: tretji rok je 15. 6. 2020, četrti rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok 16. 11. 2020.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika