Novica

Dodaten rok za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Z dopolnitvijo povabila je razpisan dodaten septembrski rok za oddajo vlog predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega (Povabilo OJS_2017) in širšega (Povabilo ŠJS_2017) javnega sektorja.

Nov rok za oddajo vlog je 20. 9. 2017.

Ministrstvo za infrastrukturo kot nosilni posredniški organ objavlja spremembo oz. dopolnitev dveh povabil posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega in ožjega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019, ki se izvajajo v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

V okviru predmetnih povabil:

je dodan nov rok za oddajo vlog, t.j. dne 20. 9. 2017. V ostalem so povabila ostala nespremenjena.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika