Novica

Dodatne informacije glede projekta GEOTERMICA

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Slovenija vstopa v projekt Geothermica z Ministrstvom za infrastrukturo (MZI), ki nastopa v vlogi partnerja ter vodje projekta (Project Manager) ter z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), ki nastopa v vlogi lastnika projekta (Project Owner). Znotraj Geothermice se bo financiralo različne inovativne geotermalne demonstracijske projekte.

Kot smo že poročali aprila 2017 je GEOTERMICA objavila javni poziv k prijavi demonstracijskih projektov za raziskovalne in inovacijske dejavnosti v zvezi z geotermalno energijo. Petletni projekt podpira transnacionalno sodelovanje pri inovacijskih projektih na področju geotermalne energije.

Vrednost slovenskega demo projekta znotraj Geothermice je ocenjena na okoli 2.000.000 EUR. Za izvedbo projekta je predvidena naslednja finančna shema:

  • 50 % sredstev zagotovi vlagatelj prijave (potencialni investitor oz. transnacionalni konzorcij investitorjev),
  • 33 % sredstev je potrebno zagotoviti iz javnih sredstev Republike Slovenije,
  • 17 % sredstev prispeva Evropska Komisija.

Sredstva je potrebno zagotoviti v letih 2017, 2018 in 2019. Javna sredstva Republike Slovenije v višini 700.000 EUR se bodo zagotovila iz Sklada za podnebne spremembe, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.

V skladu s Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018 ter v skladu s pogoji Geothermice, je poleg navodil že objavljenih na straneh Geothermice (Guidelines for applying for the geothermica joint call), potrebno pri pripravi vloge za projekte upoštevati tudi naslednje pogoje in sicer:

  • projekt mora biti demonstracijski s področja geotermalne energije s sistemom reinjekcije,
  • demonstracijski projekt mora biti v celoti izveden na področju Slovenije.

Podrobnejše informacije

Vir: MzI

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika