Novica

Dolgoročni strateški plan družbe ELES za obdobje od 2021 do 2025

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Nadzorni svet družbe ELES, d.o.o. je po opravljeni obravnavi "Dolgoročnega strateškega plana poslovanja družbe ELES za obdobje 2021 do 2025" in njegove dopolnitve na 9. redni seji dne 27. 11. 2020 na 12. redni seji dne dne 2. 2. 2021 podal pozitivno mnenje na strateški dokument. Vlada RS je na današnji 59. redni seji v vlogi skupščine družbe ELES skladno z Aktom o ustanovitvi sprejela dokument.

Na podlagi dosedanjih spoznanj in ocene bodočih dogajanj tako v slovenski družbi kot slovenski in EU elektroenergetiki, so v Dolgoročnegnem strateškem planu poslovanja družbe ELES za obdobje 2021 – 2025 opredeljene naslednje ključne strateške usmeritve:

  • spoštovanje ciljnih vrednot, delovanje zaposlenih v skladu z etičnim kodeksom in smernicami korporativne integritete, s ciljem doseči ustrezno raven poslovne odličnosti,
  • investicije v smeri Trajnostne strategije,
  • investicijsko-vzdrževalne aktivnosti na osnovi filozofije sistema upravljanja s sredstvi,
  • poleg celovitega nadzora nad delovanjem 400 in 220 kV prenosnega omrežja prevzeti tudi celovit nadzor nad celotnim, zazankanim 110 kV omrežjem v RS,
  • zakup sistemskih storitev po primerljivih cenah sosednjih TSO. Glede na nove tehnologije, na osnovi tehnično-ekonomskih kriterijev, prehod na čim večji delež zagotavljanja moči iz razpršenih virov (proizvodni viri OVE, baterijski sistemi),
  • vzpostaviti stimulativno okolje za upokojitev večine tistih, ki so že oziroma bodo do leta 2025 izpolnili pogoja za redno upokojitev, zaposlovanje po principu 2 upokojitev : 1 nova zaposlitev,
  • poslovanja v regulativnem določenem okvirju, zagotavljanje dobička lastniku glede na regulatorno metodologijo.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika