Novica

Donosnost projekta blok 6 TEŠ mora biti v skladu s sektorsko politiko za energetiko

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je v zvezi z naložbo v blok 6 v TEŠ sprejela sklep, v skladu s katerim pričakuje, da bo donosnost projekta taka, kot jo zahteva sektorska politika za energetiko.

 

sektorski politiki energetike je zapisano, da morajo investitorji v elektrarne na fosilne vire pri izdelavi investicijskega programa uporabljati 9-odstotno diskontno stopnjo. Pri dosedanjem investicijskem programu je bila namreč uporabljena 7-odstotna diskontna stopnja, kakršna se sicer v skladu z vladno uredbo uporablja le za investicije v neprofitne namene (šole, vrtce ipd.) in za investicije brez tržnega tveganja. 


Pri določanju diskontne stopnje smo se približali usmeritvam Evropske komisije, ki v svojih analizah na podlagi mednarodnih primerjav uporablja 10-odstotno diskontno stopnjo kot običajno za ekonomsko analizo investicij v elektrarne, tudi premogovne.  Diskontna stopnja je sicer druga ekonomska kategorija kot donos na kapital. Ne glede na mešanje teh dveh pojmov, pa je res predvsem to, da sta v drugih evropskih državah tako donos na kapital državnih energetskih družb, kakor tudi uporabljena diskontna stopnja pri izračunu ekonomičnosti posamezne investicije višja kot v Sloveniji, kar kaže na žalostno dejstvo negospodarnega poslovanja v večini slovenskih elektroenergetskih družb v državni lasti.


© 2012 - 2022 Portal Energetika