Novica

Dopolnitev Energetske bilanca RS za leto 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Vlada RS je na 10. redni seji sprejela dopolnitev Energetske bilance Slovenije za leto 2021, v kateri se spreminja Načrt za izvajanje podporne sheme za električno energijo iz OVE+SPTE.

Energetska bilanca napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi. Energetska bilanca vsebuje tudi Načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE) ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme za leto 2022.

Na podlagi 23. člena ZSROVE Agencija za energijo vsako leto objavlja javni poziv za vstop v podporno shemo, s katerim investitorje in promotorje povabi k prijavi projektov za proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, ki se na javnem pozivu potegujejo za dodelitev pravice za prejem podpore.

V Načrtu za delovanje podporne sheme je določeno, da se v podporno shemo lahko vključujejo tudi proizvodne naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE) na zemeljski plin, zato je potrebno energetsko bilanco v tem delu dopolniti.

V prihodnjih javnih pozivih Agencije za energijo nove proizvodne naprave na zemeljski plin tako ne bodo več primerna tehnologija za vstop v podporno shemo.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika