Novica

Dopolnitev Energetske bilance RS za leto 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Vlada RS je na 10. redni seji sprejela dopolnitev Energetske bilance Slovenije za leto 2021, v kateri se spreminja Načrt za izvajanje podporne sheme za električno energijo iz OVE+SPTE.

Energetska bilanca napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi. Energetska bilanca vsebuje tudi Načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE) ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme za leto 2022.

Na podlagi 23. člena ZSROVE Agencija za energijo vsako leto objavlja javni poziv za vstop v podporno shemo, s katerim investitorje in promotorje povabi k prijavi projektov za proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, ki se na javnem pozivu potegujejo za dodelitev pravice za prejem podpore.

V Načrtu za delovanje podporne sheme je določeno, da se v podporno shemo lahko vključujejo tudi proizvodne naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE) na zemeljski plin, zato je potrebno energetsko bilanco v tem delu dopolniti.

V prihodnjih javnih pozivih Agencije za energijo nove proizvodne naprave na zemeljski plin tako ne bodo več primerna tehnologija za vstop v podporno shemo.

Ukrep je skladen z načrtom REPowerEU, da glede na rusko invazijo na Ukrajino Evropi zagotovi neodvisnost od ruskih fosilnih goriv precej pred letom 2030. Nova realnost na trgu energije, še posebej zemeljskega plina, od nas zahteva, da močno pospešimo prehod na čisto energijo ter povečamo energijsko neodvisnost od nezanesljivih dobaviteljev in fosilnih goriv, še posebej ker smo uvozno izpostavljeni, in je za uvožene energente v zadnjem času značilno izredno zvišanje. Načrt REPowerEU predvideva, da naj države članice uvajajo tako vrsto ukrepov, ki znižujejo odvisnost od ruskih fosilnih goriv in pospešujejo zeleni prehod, ter za hkrati povečujejo odpornost nacionalnega energetskega. Zato moramo vse aktivnosti in razpoložljiva sredstva usmerjati v domače OVE vire.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika