Novica

Dopolnitev Letne energetske bilance Republike Slovenije za leto 2016

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 126. redni seji sprejela dopolnitev Letne energetske bilance Republike Slovenije za leto 2016.

Ministrstvo za infrastrukturo, pristojno za energijo, skladno z Energetskim zakonom predloži vladi v sprejem vsakoletno energetsko bilanco, katere obvezni del je tudi Načrt za delovanje podporne sheme za elektriko iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom in napoved razpoložljivih sredstev za naslednje leto.
   
Vlada je 7. 12. 2016 sprejela Letno energetsko bilanco za 2016 z načrtom za delovanje podporne sheme v letu 2017. Agencija za energijo je pozvala Ministrstvo za infrastrukturo, da dopolni Načrt za izvajanje podporne sheme v letu 2017 in s tem zagotovi, da bodo lahko v okviru poziva, ki je bil objavljen 16. 12. 2016, obravnavali tudi prijave za nove vstope v podporno shemo tistih projektov, ki bodo prijavljeni po drugem odstavku 535. člena Energetskega zakona. Do prijave na javni poziv so bili namreč upravičeni tudi investitorji s projekti za proizvodne naprave, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 535. člena Energetskega zakona. Za take projekte se namreč lahko izkoristijo prehodne določbe Energetskega zakona. Proizvodne naprave lahko vstopijo v podporno shemo tudi, če presegajo zgornji prag električne moči, ki je postal omejitev za vstop v shemo po septembru 2014. In če jim je že bilo izdano energetsko dovoljenje pred uveljavitvijo spremembe Energetskega zakona in so v roku pridobili gradbeno dovoljenje.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika