Novica

Dopolnitev medresorske delovne skupine za vseevropsko energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 26. redni seji v medresorsko delovno skupino za vseevropsko energetsko infrastrukturo dodala predstavnika za področje zdravja.

Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi, sestavi in nalogah medresorske delovne skupine za učinkovito delo pristojnega organa pri izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, z dopolnitvijo predstavnika za področje zdravja.

Ministrstvo, pristojno za zdravje, sodeluje v postopku priprav vseh državnih prostorskih načrtov s področja energetike, ki so potrebni za projekte skupnega pomena, in sicer kot državni nosilec urejanja prostora in kot varstveni resor, ki sodeluje tudi v postopku celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje (Direktorat za javno zdravje, ki sodeluje v postopkih CPVO, ki se praviloma vedno izvajajo za PCI projekte).

Prispevek predstavnika za področje zdravja bo na sestanku, praviloma enkrat mesečno, znatno pripomogel k uspešnejšemu delu medresorske delovne skupine, saj se s tem zagotavlja podporo delovanju pristojnega organa za tekoče izvajanje procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa, predvsem za pokrivanje njihove pristojnosti, to je varstvo pred sevanji pri umeščanju visokonapetostnih daljnovodov.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika