Novica

Dopolnitev Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 34. redni seji izdala novelo uredbe, s katero se določa najvišjo dovoljeno ceno plina za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote (sistemih daljinskega ogrevanja) za vrtce, osnovne šole in osnovne socialne službe. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 12/2023.

Z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema je vlada že oktobra 2022 omejila cene zemeljskega plina iz sistema za gospodinjske odjemalce in osnovne socialne službe, osnovne šole in vrtce, v nadaljevanju pa je za gospodinjske odjemalce določila tudi najvišjo ceno plina za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote (sistemih daljinskega ogrevanja).

Tokratna dopolnitev uredbe določa tudi najvišjo dovoljeno ceno plina za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote (sistemih daljinskega ogrevanja) za vrtce, osnovne šole in osnovne socialne službe.

Najvišje stroške z ogrevanjem so imeli odjemalci v tistih sistemih, ki za ogrevanje uporabljajo plin, ki ga niso imeli za letošnje leto zakupljenega pred podražitvami.

Uredba velja za zemeljski plin, ki se uporablja za proizvodnjo toplote, dobavljen v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. avgusta 2023.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, po sprejemu te uredbe tako znaša 0,079 evra/kWh.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika