Novica

Dopolnitev Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 22. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, s katero bo najvišja dovoljena maloprodajna cena od novembra 2022 dalje veljala tudi za gospodinjske odjemalce daljinskega ogrevanja. Uredba na novo določa tudi najvišjo maloprodajno ceno plina za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove ter za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce.

Mesečni znesek položnice za daljinsko ogrevanje za januar 2023 bo po regulaciji vhodne cene zemeljskega plina od 35 % do 45 % nižji od zneska, ki bi ga plačal tipični gospodinjski odjemalec, če Vlada ne bi posredovala.

Glavno vodilo vlade pri sprejemanju nizov ukrepov proti draginji je skrb za vse ljudi. Vlada se zaveda, da mora v času energetske draginje, ki je posledica obuditve gospodarstva po pandemiji in ruske invazije na Ukrajino, ukrepati hitro in odločno. Vlada je tako med drugim že julija izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je od 1. septembra 2022 za eno leto navzgor omejila najvišje dovoljene maloprodajne cene plina za nekatere zaščitene odjemalce.

To so prvi vrsti gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci ter osnovne socialne službe, to so izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše) in zapori. Med odjemalce z najvišjo dovoljeno ceno sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh.

To po dopolnitvi uredbe velja tudi za gospodinjske odjemalce daljinskega ogrevanja. Zaradi velikih povišanj cene zemeljskega plina v kurilni sezoni 2021/2022 v nekaterih sistemih daljinskega ogrevanja (npr. Jesenice, Trbovlje) in predvsem napovedi za kurilno sezono 2022/2023 je med odjemalce zemeljskega plina, za katere se cena regulira, potrebno dodati tudi gospodinjske odjemalce, ki se s toploto oskrbujejo iz sistemov daljinskega ogrevanja, toploto pa proizvajajo iz zemeljskega plina. Mesečni znesek položnice za ogrevanje za januar 2023 po regulaciji vhodne cene zemeljskega plina na 73 EUR/MWh bo od 35 % do 45 % nižja od zneska, ki bi ga plačal tipični gospodinjski odjemalec, če Vlada ne bi posegla na ta segmet trga (predvidena vhodna tržna cena zemeljskega plina v januarju 2023 je 150 EUR/MWh).

Uredba na novo določa najvišjo drobnoprodajno ceno plina za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce, osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce. Instituta nadomestne in osnovne oskrbe ter širitev definicije zaščitenih odjemalcev je uvedel nedavno sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Sprejeta uredba uvaja regulacijo cen tudi za te tipe odjemalcev.

Spremenjena uredba, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 138/2022, prične veljati 1. novembra 2022.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika