Novica

Dopolnitev Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Zaradi uskladitve z Direktivo EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije je Vlada RS je na 17. redni seji sprejela dopolniltev Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Decembra 2018 je bila sprejeta prenovljena Direktiva  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije, ki ureja sistem „vse na enem mestu“ in od države članice zahteva, da vzpostavi eno ali več kontaktnih točk, ki vložniku pomagajo in ga usmerjajo v celotnem upravnem postopku.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ureja kontaktno točko in njene naloge z namenom, da se pomaga vlagatelju pri komuniciranju s pristojnimi organi v postopkih pri uresničevanju investicije v proizvodno napravo na obnovljive vire energije ter v hranilnike v povezavi s proizvodnimi napravami na obnovljive vire (OVE).

Marca 2022 je bil sprejet podzakonski akt Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, ki določa način dela, področje uporabe in naloge kontaktne točke, vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema, sodelovanje s pristojnimi organi in poročanje ter obveščanje kontaktne točke kot del dejavnosti centra za podpore, kot jo določa ta zakon.

Evropska Komisija po oceni korelacijske tabele v tem zakonu in ukrepov, ki jih je priglasila Republika Slovenija, ugotavlja, da Republika Slovenija še vedno ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev popolnega prenosa evropske v nacionalno zakonodajo in sicer, da države članice zagotovijo, da vložniki zlahka dostopajo do enostavnih postopkov za reševanje sporov v zvezi s postopkom izdaje dovoljenj in izdajo dovoljenj za gradnjo in delovanje naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, med drugim tudi do mehanizmov za alternativno reševanje sporov, kjer je to ustrezno.

Slovenija mora sprejeti ukrepe za uskladitev z navedeno direktivo OVE, zato je potrebno dopolniti naloge kontaktne točke, ki so opredeljene v uredbi, da vložnikom zagotovi dostop do enostavnih postopkov za reševanje sporov v zvezi s postopkom izdaje dovoljenj in drugih aktov, med drugim tudi do mehanizmov za alternativno reševanje sporov.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika