Novica

Dosežen dogovor o trošarinah v dobro konkurenčnosti gospodarstva

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za finance in ministrstvo za gospodarstvo sta v mesecu avgustu izvedla prvi usklajevalni sestanek na temo povišanja trošarin na katerem so sodelovali predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, predstavniki gospodarstva, ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radič, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo dr. Viljem Pšeničny ter državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da glede na veljavno zakonodajo, ostaja trenutna ureditev nespremenjena, nadaljnji pogovori pa bodo potekali v mesecu septembru.

Včeraj, v torek 21. septembra so, kot je bilo dogovorjeno v mesecu septembru, na to temo potekali nadaljnji pogovori. Ministrstvo za finance je na prvem sestanku pojasnilo, da gre pri zvišanju trošarine za električno energijo in zemeljski plin za krizni ukrep, pripravljen z namenom zagotavljanja dodatnih proračunskih prihodkov za dosego ciljev Rebalansa proračuna RS za leto 2010 in Proračuna RS za leto 2011 - za zagotovitev stabilnosti javnih financ in s tem uspešno izvedbo izhodne strategije za Slovensko gospodarstvo. 
  
Kljub temu pa se ministrstvi za finance in gospodarstvo zavedata težav, s katerimi se gospodarstvo srečuje v času finančne krize. V tem času je potrebno še  posebej poskrbeti, da so ukrepi vlade taki, da spodbujajo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. In ker bi imelo v zakonu predvideno povišanje trošarin za električno energijo in zemeljski plin prevelik negativen učinek na konkurenčnost gospodarstva. Ministrica za gospodarstvo je dala spodbudo za ugodnejšo rešitev za gospodarstvo v okviru obstoječega zakona, s katero se je strinjalo tudi ministrstvo za finance. 
  
Ministrstvo za finance bo tako pripravilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah-nujni postopek in ga bo še ta teden posredovalo v vladno proceduro z namenom sprejema na seji Državnega zbora, ki se prične 18.10.2010 in uveljavi še pred 1. novembrom 2010. Prav tako se bo oblikovala  medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za okolje in gospodarstva (GZS), ki  naj bi pričela z delom takoj v začetku naslednjega leta, tako da bi bila tekom leta 2011 implementacija 17. člena »Energetske direktive« preučena, zakonodaja pa pripravljena in sprejeta, da bi se z letom 2012 lahko začela izvajati. 
  
Po sestanku predstavnikov MG, MF in GZS, ko je bil dosežen ustrezen dogovor, sta ministrica in državna sekretarka izrazili veliko zadovoljstvo v prepričanju, da bo ta ukrep spodbudno prispeval k oživljanju gospodarske dejavnosti. 


© 2012 - 2022 Portal Energetika