Novica

DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na 104. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica. Z novim daljnovodom bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo, kar je posebej pomembno z vidika uporabnikov v okviru obstoječih in predvidenih gospodarskih con na območju občin, po katerih poteka.

Predmet državnega prostorskega načrta (DPN) je umestitev daljnovoda 2 × 110 kV Trebnje–Mokronog-Sevnica v prostor. Dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV bo potekal na območju občin Trebnje, Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert in Sevnica v okvirni dolžini približno 24,4 kilometrov.

Območje DPN vključuje varovalni pas daljnovoda, potrebne gozdne poseke in dostopne poti, ki bodo potrebne za dostopanje do stojnih mest stebrov med gradnjo in obratovanje oz. za vzdrževanje daljnovoda.

Daljnovod se na odseku od začetka trase do območja poselitve pri razdelilni transformatorski postaji (RTP) Mokronog v dolžini približno 9,4 kilometrov, izvede kot nadzemni vod. Na območju vključitve v RTP Mokronog se izvede kot podzemni vod v dolžini približno 490 metrov. Zatem se trasa nadaljuje kot nadzemni vod v dolžini približno 14,5 kilometrov vse do območja RTP Sevnica, kjer se na območju vključitve v RTP izvede kot podzemni vod v dolžini približno 170 metrov.

Uredba, ki je objavljena v Uradnem listu RS št. 184/2021, je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika