Novica

Dražji naftni derivati

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 78/09), se dne 12. januarja 2010 precej zvišajo modelske cene vseh naftnih derivatov.

Na spremembo cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high" (cena surove nafte je v tem obdobju presegla 80 USD/sodček), v manjšem obsegu pa tudi gibanje tečaja USD/EUR, ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji.

V obračunskem obdobju (od 28. decembra 2009 do 8. januarja 2010), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov precej zvišale, razmerje med USD in € pa se ni pomembneje spremenilo. Rezultat takšnih gibanj so precej višje cene vseh naftnih derivatov.


Ker Vlada Republike Slovenije dne 11. januarja 2010 ni spremenila trošarin, se dne 12. januarja 2010 maloprodajne cene vseh naftnih derivatov precej zvišajo in sicer se ceni motornega bencina NMB 95 in dizelskega goriva z dajatvami zvišajo za 4,2 centa/liter, motornega bencina NMB 98 za 4,1 cent/liter in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL za 4,3 centa/liter.


Nove cene naftnih derivatov veljajo od 12. januarja do 25. januarja 2010.


© 2012 - 2022 Portal Energetika