Novica

Drug teden začetek delne liberalizacije cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS je na današnji 83. redni seji izdala novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, po kateri se naslednji teden iz regulacije izvzemajo cene 98 in več-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-98) in ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).

Veljavnost obstoječe Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov se izteče 8. aprila 2016. Zato je Vlada RS na redni seji izdala novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 26/2016. Uredba začne veljati 9. aprila 2016 in velja dva meseca.

V novi uredbi je predpisana metodologija oblikovanja cen za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/€. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14 dnevnih povprečij, kar je po izsledkih opravljenih študij najoptimalnejši časovni okvir za oblikovanje cen naftnih derivatov v Sloveniji. Marži distributerjev se ne spreminjata. 

Cene naftnih derivatov v Sloveniji se po metodologiji oblikujejo že od leta 2000. Distributerji naftnih derivatov so že večkrat dali pobudo za liberalizacijo cen. Prvi korak je liberalizacija cen za  neosvinčene bencine višjih oktanskih vrednosti in ekstra lahkega kurilnega olja.

Na podlagi ugotovitev, da je povpraševanje po 98 in več oktanskem neosvinčenem motornem bencinu cenovno precej neelastično, hkrati pa je 95-oktanski motorni bencin, ki bo še naprej pod regulacijo, dober substitut 98 in več oktanskemu bencinu, Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo prišlo do sorazmerno majhnega izpada javnofinančnih prihodkov odprave regulacije cen 98 in več-oktanskega bencina, t.j. za približno 0,3 mio EUR.  Pri ekstra lahkemu kurilnemu olju se pričakuje, da se zaradi dokaj konkurenčnega okolja in enostavnega vstopa novih konkurentov, končna cena za potrošnike (skupaj s prevozom goriva na dom) ne bo bistveno spremenila, zato tu ne bo prišlo do zaznavnih finančnih učinkov.

Medtem ko Ministrstvo za gospodarstvo meni, da bodo zaradi liberalizacije cen na srednji rok imeli koristi tudi potrošniki, pa nasprotno ugotovitve ministrstva, pristojnega za energijo, nakazujejo na takojšnje povišanje maloprodajnih cen zaradi višjih marž trgovcev, ki so bile doslej zaradi regulacije daleč pod povprečjem sosednjih držav.

Vir: MGRT, Vlada RS


© 2012 - 2024 Portal Energetika