Novica

Družba BSP imenovana kot IOTEE

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Agencija za energijo je na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti imenovala družbo BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, kot imenovanega operaterja trga z električno energijo (IOTEE) za izvajanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva na trgovalnem območju Republike Slovenije.

Družba BSP je bila na podlagi razpisa Agencije za energijo imenovana kot IOTEE za obdobje štirih let, ki začne teči z 21. 12. 2015.

Naloga IOTEE je izvajanje spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva. Spajanje trgov predstavlja implicitno dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, pri čemer se tržni udeleženci hkrati potegujejo za energijo in razpoložljive prenosne zmogljivosti. Taka vrsta dodeljevanja lahko poteka samo med posameznimi borzami z električno energijo ali znotraj ene borze, ki deluje na več trgovalnih območjih.

Trgovalna območja so lahko območja posamezne države, kot je to primer v Sloveniji, lahko pa so tudi posamezna območja znotraj posameznih držav. To pomeni, da lahko naloge IOTEE izvajajo le borze z električno energijo, saj njihove naloge vključujejo prejemanje naročil s strani tržnih udeležencev, celotno odgovornost za ujemanje in dodeljevanje naročil v skladu z rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, objavljanje cen in izvajanje poravnave ter kliringa pogodb, ki izhajajo iz trgovanja z električno energijo.


Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika