Novica

Družbi Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje zavezanca za obvezno organiziranje varovanja

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 127. redni seji določila družbo Premogovnik Velenje in družbo d. d. in družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. kot zavezanca za obvezno organiziranje varovanja.

Ker je Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. največji samostojni termoenergetski proizvodni objekt v Republiki Sloveniji, katerega osnovna dejavnost je proizvodnja električne in toplotne energije za daljinsko ogrevanje, mora v roku 12 mesecev organizirati varovanje in dokumente varovanja uskladiti z določbami Uredbe o obveznem organiziranju varovanja.

Premogovnik Velenje predstavlja pomemben dejavnik pri proizvodnji električne energije, količina odkopanega premoga pa se uporablja izključno za delovanje Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.  Tako tudi družba Premogovnik Velenje, d.d. mora v roku 12 mesecev organizirati varovanje in dokumente varovanja uskladiti z določbami Uredbe o obveznem organiziranju varovanja.


© 2012 - 2023 Portal Energetika