Novica

Državni prostorski načrt za izgradnjo daljnovoda DV 2 × 400 kV Cirkovce–Pince - predstavitev sprememb

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za gospodarstvo kot pobudnik državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 400 kV Cirkovce-Pince in koordinator prostorskega načrta Ministrstvo za okolje in prostor obveščata javnost, da se je rešitev načrtovanega daljnovoda na območju občine Lendava spremenila.

Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta na območju občin Lendava in Velika Polana bo potekala v torek, 8. 11. 2011 s pričetkom ob 17.00, v veliki dvorani občine Lendava, Glavna ulica 20.

Grafična dokumentacija bo od 27. 10. 2011 do 14. 11. 2011 na vpogled:

  • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana,    
  • v prostorih Občine Lendava, Glavna ulica 20, Lendava,
  • v prostorih Občine Velika Polana, velika Polana 111, Velika Polana.

Grafična dokumentacija v digitalni obliki bo v navedenem obdobju na voljo tudi spletnih straneh obeh ministrstev. 


© 2012 - 2021 Portal Energetika