Novica

Državni sekretar Kumer obiskal SODO d.o.o. in ELES, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Obisk državnega sekretarja Kumra pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo SODO d.o.o. in sistemskem operaterju prenosnega elektroenergetskega omrežja ELES, d.o.o..

Po sprejemu Energetskega zakon (EZ-1) je bilo lastniško upravljanje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO d.o.o. in sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja ELES, d.o.o., kot tudi organizatorja trga z električno energijo, Borzen, d.o.o., izvzeto iz Slovenske odškodninske družbe, d.d. in preneseno na vlado oziroma na resorno ministrstvo. Razlog prenosa lastniškega upravljanja so določile direktive, ki državam članicam nalagajo, da imajo lastniško upravljanje tržnih in reguliranih podjetij v ločenih institucijah.

Glede na sprejete spremembe je državni sekretar mag. Bojan Kumer izvedel obiske v družbah SODO, ELES in Borzen. Obiski so namenjeni skupnemu pregledu nalog in izzivov, ki čakajo te družbe v naslednjem obdobju zaradi sprememb v zakonodaji.

Obisk državnega sekretarja mag. Bojana Kumra v družbi ELES.


© 2012 - 2021 Portal Energetika