Novica

Državni sekretar mag. Bojan Kumer na neformalnem srečanju ministrov v Litvi

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor mag. Bojan Kumer se je 20. septembra 2013 udeležil neformalnega srečanja ministrov za energijo, ki je potekalo v Litvi, v Vilni.

Na neformalnem srečanju ministrov so govorili o zunanji dimenziji energetske politike EU, dokončanju notranjega energetskega trga in o podnebno-energetskem okviru do leta 2030.

 

Glede zunanje dimenzije energetske politike EU, Republika Slovenija meni, da je bil v preteklih letih narejen korak naprej, in sicer z vzpostavitvijo mehanizma o izmenjavi informacij o sporazumih s tretjimi državami. Ta mehanizem bo omogočal bolj transparenten pregled nad odnosi s tretjimi državami in po prepričanju Republike Slovenije krepil delovanje skupnega notranjega energetskega trga. Ključni izzivi skupne zunanje energetske politike ostajajo partnerstva s pomembnimi globalnimi akterji, tako na področju porabe energije kot tudi proizvodnje in transporta, ter vzpostavljanje tržnih principov oz. promocija evropskih politik izven meja EU. Za Slovenijo je še posebej pomembno čimprejšnje vzpostavljanje delujočega, liberaliziranega in integriranega trga na območju Zahodnega Balkana. Eden od ključnih prihodnih izzivov ostaja tudi nov pravni okvir vsestranskega sodelovanja z Rusijo.

 

Po mnenju Republike Slovenije je pomembno, da vedno večjo integracijo energetskega trga spremljajo mehanizmi, ki te aktivnosti podpirajo. Eden pomembnejših je prav gotovo mehanizem nadomestil med upravljavci prenosnih omrežij (t.i. ITC mehanizem).  Za Slovenijo, kot izrazito tranzitno državo, je zelo zahtevno zagotavljati stabilnost sistema. 50 odstotkov celotne električne energije, ki gre preko našega omrežja, je namreč namenjeno za potrebe mednarodnega trgovanja. ITC mehanizem pa niti približno ne pokrije stroškov, ki pri tem nastanejo. Zato so toliko bolj obremenjeni odjemalci električne energije. Višina sklada se mora strokovno preučiti in potrebno bo najti ustrezne rešitve. V tem, pa tudi drugih nalogah, bo ključno vlogo morala odigrati prav Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev.

 

Evropska komisija je predstavila tudi rezultate javnih posvetovanj o Zeleni knjigi, ki so potekala do 2. julija 2013.


© 2012 - 2022 Portal Energetika