Novica

Državni sekretar mag. Bojan Kumer na otvoritvi nove kogeneracijske naprave v Mariboru

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Državni sekretar mag. Bojan Kumer je obiskal javno podjetje Energetika Maribor kjer se je udeležil slovesne otvoritve nove 3,3 MWe kogeneracijske naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije.

Državni sekretar je obisk izkoristil tudi za pogovor z vodstvom JP Energetika Maribor o aktualnih vprašanjih. Pogovor je tekel o daljinskem ogrevanju v okviru novega Energetskega zakona, ki je bil v Uradnem listu objavljen 7. marca 2014. Državni sekretar mag. Bojan Kumer je z vodstvom govoril tudi o javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti ter o razpisu EKO sklada v luči Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju mesta Maribor.

 

V nadaljevanju so pogovori tekli o problematiki odklopov z omrežja daljinskega ogrevanja ter tudi o problematiki trga z zemeljskim plinom ter vplivih na poslovanje podjetja.

 

Ob koncu si je državni sekretar mag. Bojan Kumer tudi ogledal sam objekt in postroj nove SPTE naprave.


© 2012 - 2023 Portal Energetika