Novica

Državni sekretar mag. Klemen Potisek na novinarski konferenci »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na novinarski konferenci z naslovom »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!« je sodeloval tudi državni sekretar mag. Klemen Potisek. V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE bodo v Sloveniji v prihodnje spodbujali uporabo Globalnega kalkulatorja.

Slovenski gospodinjski odjemalec je v letu 2014 v povprečju porabil 10,2 kWh električne energije na dan.

Gre za interaktivno, spletno vsakomur prosto dostopno orodje, ki omogoča oblikovanje energetsko-podnebnih scenarijev do leta 2050 ter preverjanje povezanosti med podnebnimi, energetskimi, demografskimi, prehrambnimi, prostorskimi, prometnimi in drugimi izzivi naše prihodnosti, na katere vplivamo s svojim življenjskim slogom.

Kot je uvodoma poudaril državni sekretar mag. Klemen Potisek, je krepitev razumevanja medsebojnih vplivov ter spodbujanje vključevanja različnih strokovnih skupin v razpravljanje o energetsko-podnebni prihodnosti pomembna tudi z vidika priprave Energetskega koncepta Slovenije. Globalni kalkulator je zato zelo dober pripomoček za ozaveščanje širše zainteresirane javnosti. To pa je ključnega pomena, če želimo imeti informirano razpravo o energetski prihodnosti države.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika