Novica

Državni zbor potrdil novelo Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Državni zbor je 15. 12. 2021 s 64 glasovi za in nobenim proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) in razvojnem prestrukturiranju regije. Novela zakona podaljšuje rok za dokončanje postopkov za zapustitev rudnika RTH na konec leta 2023. Vrednost programa postopnega zapiranja RTH za obdobje 2021-2023 je 11,675 milijona evrov, od tega bo iz državnega proračuna zagotovljenih 8,9 milijona evrov.

Z novelo zakona se podaljšuje rok za zaključek sanacije pridobivalnega prostora Trbovlje-Hrastnik in likvidacijo družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji na konec leta 2023. Novela predvideva, da družba RTH do 31. decembra 2022 dokonča vsa nerealizirana zapiralna dela iz Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik 2019–2020, izvede dokončno sanacijo okolja in vloži zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru. Nato se do 31. decembra 2023 izvede postopek za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti in izvede likvidacija družbe.

Za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti bo v letih 2022, 2023 in 2024 potrebnih skupaj 11,675 milijona EUR, od tega bo 8,9 milijonov EUR proračunskih sredstev. Sredstva državnega proračuna bodo zagotovljena v letu 2022 v višini 4,2 milijonov EUR, v letu 2023 v višini 4,5 milijonov EUR in v letu 2024 v višini 200.000 EUR. Razliko bo družba RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji, pokrila iz lastnih virov iz naslova prodaje premoženja družbe.

Povezava na sprejet Zakon

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika