Novica

Državni zbor potrdil Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Državni zbor je 25. maja 2023 soglasno s 53 glasovi potrdil zakon, ki določa pravni okvir za vzpostavljanje, razvoj, širitev in varno uporabo infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Ta med drugim predvideva vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter povečanje deleža vozil na alternativna goriva.

Zakon bo bistveno pripomogel k razvoju elektromobilnosti, večji konkurenčnosti in nižjim cenam polnjenja.

Za implementacijo zelenega prehoda v prometnem sektorju Slovenija potrebuje celovito zakonodajo, ki bo sistematično uredila področje vzpostavljanja infrastrukture za alternativna goriva in uvedla mehanizme za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Trenutno veljavna zakonodaja na tem področju ne daje zadostnega pravnega okvira za doseganje okrepljenih ciljev, ki jih bo prinesla nova evropska ureditev, zato zadevni zakon vzpostavlja robustni pravni okvir za zagotovitev pogojev za dolgoročni razvoj infrastrukture v prometu.

Ključni cilj zakona je vzpostavitev goste javno dostopne in interoperabilne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu, zagotoviti skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest ter povečati delež vozil na alternativna goriva.

Z zakonom se uvajajo tri temeljne ravni razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Strateško načrtovanje mreže električne polnilne infrastrukture bo urejeno preko gospodarske javne službe (sistemski operater ELES), ki bo zagotavljala priključne zmogljivosti in podporno infrastrukturo na polninlih parkih visokih moči za hitro polnjenje ob glavnih prometnih koridorjih v Sloveniji.

Za doseganje okoljskih in energetskih ciljev v sektorju prometa se uvaja namenski vir za sofinanciranje ukrepov prehoda na alternativna goriva, ki bo zagotovljen s prerazporeditvijo od deleža obstoječe letne dajatve za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu, za katero bodo k plačilu po novem zavezani tudi lastniki električnih vozil.

Zakon vzpostvavlja ustanovitev centra za spodbujanje prehoda na alternativna goriva kot izvedbenega telesa za dodeljevanje namenskih sredstev za ukrepe, ki bodo pospešili prehod na alternativna goriva v prometu.

Z zakonom se urejajo tudi ostala vprašanja, kot so tehnični predpisi za delovanje in vzdrževanje polnilne in oskrbovalne infrastrukture, predpisi s področja pametnega polnjenja, obveze upravljalcev in ponudnikov storitev polnilne in oskrbovalne infrastrukture, registracija in zbiranje podatkov o polnilnicah, digitalna platformo za spodbujanje investicij v električno polnilno infrastrukturo ter medsektorsko sodelovanje prometa in energije.

Za razvoj mreže električne polnilne infrastrukture je predvidena priprava državnega načrta za celotno državo, ki bo vključeval tudi potrebe mestnih in ostalih zainteresiranih občin.

Z razpoložljivi viri bo država okrepila spodbude za postavljanje javnih in zasebnih polnilnic, ki bo omogočila široko uporabo e-vozil, na primer ob večstanovanjskih stavbah, pri delodajalcih in na polnilnih parkih ob avtocestah. Spodbujan bo prehod javnega potniškega prometa na brezemisijska vozila ter postopen prehod težkega tovornega prometa na brezemisijsko mobilnost. Z uvedbo plačevanja z bančno kartico se bo izboljšala tudi uporabniška izkušnja na polnilni infrastrukturi. Preko nacionalne dostopne točke pa bo zagotovljena preglednost informacij o javno dostopnih polnilnih mestih.

Povezava na sprejet zakon

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika