Novica

Državni zbor potrdil Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Poslanci Državnega zbora so na izredni seji 9. decembra 2022 s 50 glasovi za in 5 proti sprejeli Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Zakon med drugim prinaša določila za varčevanje z energijo, spodbuja naložbe v obnovljive vire energije ter omogoča regulacijo cene ogrevanja in subvencioniranje nakupov peletov. Z zakonom bo Slovenija lažje naslovila morebitne krizne razmere pozimi in v preostanku leta 2023.

Namen ukrepov je ohraniti cene za končne odjemalce na vzdržni ravni in zagotoviti stabilnejše okolje za delovanje gospodarstva.

Zakon je pripravljen na podlagi jesenskih dogovorov na ravni EU-ja, vsebuje pa tudi nekatere nacionalne posebnosti. Cilj je ukrepati proti dejavnikom, ki poganjajo visoke cene energije, ublažiti posledice in zagotoviti, da trenutne negotove razmere ne bodo povzročile trajne škode za odjemalce in gospodarstvo.

Četrti zakon, ki naslavlja krizne razmere na področju energetike, določa začasne ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, ukrepe za povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije, ukrepe za zaščito končnih odjemalcev in prenos presežnih prihodkov energetskih podjetij za podporne ukrepe za prebivalstvo.

Ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti med drugim določajo obveznosti in način zmanjšanja porabe električne energije od januarja do marca 2023 v koničnih urah, in sicer za 10 % vseh porabljenih ur glede na povprečje zadnjih 5 let. Sistemski operater bo porabo zmanjšal s spodbudami oziroma izplačili tistim, ki bodo porabo zmanjšali in sicer s pomočjo razpisa. Na razpisu bodo lahko sodelovali trgovci, dobavitelji ali agregatorji in posamezni končni odjemalci s priključno močjo nad 1 MW. Sredstva za izplačila zmanjšane porabe se bodo zagotovila iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Republike Slovenije.

V nadaljevanju zakona sta opredeljena omejitev presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije in solidarnostni prispevek. Uvaja se prispevek na realizirane tržne prihodke od prodaje električne energije, proizvedene in prodane na veleprodajnem slovenskem trgu (z nekaterimi določenimi izjemami). Ti prispevki se lahko porabijo za finančna nadomestila za znižanje porabe v koničnih urah, nadomestila dobaviteljem za regulirane cene, pomoč ranljivim in financiranje OVE. Solidarnostni prispevek se medtem pobira za dobiček od dejavnosti pridobivanja in predelave surove nafte in zemeljskega plina.

Zakon opredeljuje tudi ukrepe za povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije, ki predvidevajo pomoč v obliki nepovratnih sredstev za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov. Investicije v te projekte se bodo financirale preko Centra za podpore.

Predvideni so tudi določeni ukrepe za zajezitev visokih stroškov. V primeru, da pride do nesorazmernega dviga cen energentov, zakon omogoča reguliranje cen toplote iz daljinskega ogrevanja. Omogočeno je tudi subvencioniranje nakupa lesnih peletov. Subvencijo za letošnjo ogrevalno sezono bodo upravičenci dokazovali z veljavnim računom, in sicer za nakup do 5 ton peletov. Določilo bo veljalo za vse, ki so pelete kupili od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022. Zakon daje podlago za izplačilo nadomestila dobaviteljem električne energije, plina ali toplote, ko morajo končnim odjemalcem te energente dobavljati po reguliranih cenah.

Med ostalimi določbami  interventnega zakona so omejitve glede vrnitve dobavitelja na maloprodajni trg električne energije in plina, možnost prenosa celotnega portfelja dobavitelja, ki se umika s trga, na drugega dobavitelja. Zapisane so tudi določbe, da se za javna naročila za dobavo električne energije ali plina Zakon o javnem naročanju ne uporablja, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu EU. Med drugim besedilo določa še porabo prihodkov od prezasedenosti.

Povezava na sprejet zakon

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika