Novica

Državni zbor RS je 16. julija za ministrico za gospodarstvo imenoval mag. Darjo Radić

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Bivši minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik je novi ministrici še isti dan predal posle.

Čestital ji je za uspešno opravljen preizkus pred gospodarskim odborom Državnega zbora kot tudi v Državnem zboru. Zaželel ji je veliko sreče pri opravljanju njenega dela in poudaril, da jo pozna kot delavno in zelo korektno. Dr. Lahovnik je izrazil zaupanje, da bo mag. Radić, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, uspešno opravljala svojo novo funkcijo.

 

Na novinarski konferenci po primopredaji poslov je dr. Lahovnik izpostavil nekaj pomembnih dosežkov Ministrstva za gospodarstvo od začetka mandata do imenovanja nove ministrice za gospodarstvo. 


»V obdobju ene največjih gospodarskih kriz v svetu smo na različnih področjih opravili tudi stvari, za katere vem, da smo  lahko skupaj ponosni. Med nje štejem podpis sporazuma za gradnjo plinovoda Južni tok. To je nekaj dolgoročnega na področju energetike. S tem smo Slovenijo umestili na svetovni energetski zemljevid. Velik dosežek je tudi pridobitev sedeža prve evropske komisije – ACER«, je dejal dr. Lahovnik. Kot zelo pomembne je navedel tudi nekatere spremembe zakonov, kot na primer Zakona o gospodarskih družbah; povečanje črpanja sredstev iz Evropskih strukturnih skladov in spodbuditev uporabe bistveno večjega deleža sredstev za tehnološko prestrukturiranje. Po njegovi oceni je bil narejen bistveno večji red pri prejemkih menedžerjev vsaj v družbah v državni lasti. Dr. Lahovnik je izpostavil, da je zahteval, da se pri reprogramiranju t.i. tajkunskih kreditov zagotovi bistveno večja preglednost oz. da se jih onemogoči v primerih, kadar je bilo očitno, da je prišlo do izčrpavanja podjetij. Po njegovem mnenju je to  pomemben dolgoročni ukrep, ne glede na to, da nekateri ekonomisti pravijo, da je bilo s tem ukrepom narejeno več škode kot koristi. Izrazil je prepričanje, da je vprašanje, kaj bi bilo danes s slovensko industrijo pijač in s še z mnogimi drugimi podjetji, če vlada ne bi bila odločna. 


Dr. Lahovnik je še posebej izpostavil, da je pred ministrico veliko izzivov; med njimi je sprejem Nacionalnega energetskega programa. Ob tem je poudaril, da nikakor ne drži, kar se v zadnjih dneh sliši in bere v Sloveniji, da Ministrstvo za gospodarstvo ni namenjalo pozornosti jedrski opciji oz. novi nuklearki. On sam je večkrat poudarjal, da je nova nuklearka nujnost za Slovenijo.  Umeščena je v NEP, ki bo jeseni v DZ in tudi okoljsko poročilo, ki se pripravlja, se nanaša na novo nuklearko. Izrazil je prepričanje, da bo ob sprejetju NEP to zagotovo razvidno.

 

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić je dejala, da bo v svojem mandatu nadaljevala program dela Ministrstva za gospodarstvo, ki je bil zastavljen ob začetku mandata te vlade. »Moja prva naloga je, da vsi tisti projekti, ki še niso dokončani, pridejo do uspešnega konca.« Povedala je, da bo pri svojem delu dala pomemben poudarek krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Tudi področju turizma bo po njenih zagotovilih treba nameniti še več pozornosti. Izteka se namreč eno strateško obdobje; leta 2011 se začenja novo strateško obdobje na področju turizma, tako da bodo ubrane malo bolj sveže smeri. Na področju energetike pa je po ministričinih besedah prednostna naloga čimprejšnje sprejetje Nacionalnega energetskega programa, pa tudi čim hitrejše umeščanje vseh najpomembnejših energetskih objektov v prostor, kar je pravzaprav bila zdaj ena od glavnih ovir. Tretje zelo pomembno področje je izvajanje akcijskega načrta za obnovljivo energijo in vseh ukrepov  za učinkovito rabo energije. Na tem področju imamo pomembne cilje, ki jih je postavila tudi  EU, in jih bo težko doseči, zato je treba takoj začeti z aktivnostmi, da jih bomo lahko dosegli. 


Ob svoji kratki predstavitvi načrtov je ministrica napovedala, da bo o njih še govorila v prihodnje. Zahvalila se je za sodelovanje dr. Lahovniku in izrazila zaupanje, da bo dobro opravljala svojo funkcijo do konca mandata. 


© 2012 - 2021 Portal Energetika