Novica

DV 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje TET (Zagorje)

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

DV 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje TET (Zagorje), odsek SM 11-SM in SM 3A ter odseka SM A5 do RTP 110 kV TET, vse k.o. Zagorje.

Vlada RS je na današnji redni seji dala soglasje družbi Elektro Ljubljana, podjetju za distribucijo električne energije, d.d., za odsvojitev DV 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje TET (Zagorje), odsek SM 11-SM in SM 3A ter odseka SM A5 do RTP 110 kV TET, vse k. o. Zagorje.


Na osnovi Uredbe o energetski infrastrukturi je bilo ugotovljeno, da vloga vsebuje vse potrebne podatke in dokumente za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v energetsko infrastrukturo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika