Novica

Dvigu prispevka za spodbujanje okolju prijazne proizvodnje iz OVE se ni bilo mogoče izogniti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na poslansko vprašanje kako bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zagotovilo osnovne pogoje za konkurenčnost slovenskega gospodarstva ob tem, da je v začetku januarja Vlada RS dala soglasje k aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, je minister odgovarjal, da bi, »v kolikor bi se lahko dvigu prispevka izognili, to z veseljem storili.«

V zadnjem letu dni se je maloprodajna cena električne energije v povprečju znižala za več kot 10 %. Zaradi povišanega prispevka se bo končna cena povišala za okoli 7% za gospodinjstva in za 6% do 10 % za večje industrijske odjemalce.

Minsiter Černač je poudaril, da ne gre za 316% podražitev elektrike, temveč da za okoli 6%, kar pri povprečnem gospodinjstvu predstavlja približno 2,5 do 3 evre mesečno.
 
V letih 2010 in 2011, predvsem v drugi polovici leta 2011, je Slovenija beležila izjemno rast gradnje sončnih elektrarn oziroma tako imenovane fotovoltaike. Tako je bil že v letu 2011, to je še v času prejšnje vlade, dosežene cilj, ki je bil v akcijskem načrtu predviden za leto 2020. To je cilj inštalacije 139 MV sončnih elektrarn. V tem obdobju se je izkazalo, da je ta tehnologija napredovala izjemno hitro, da se je cenila in ne potrebno usklajevala. »Prva sprememba glede podpore fotovoltaiki bi se morala po našem mnenju zgoditi že v letu 2011, vendar se to ni zgodilo. Prva sprememba je bila s 1. 7. 2012 in kasneje še s 1. 12. 2012. S spremembami te uredbe o podporah sheme je bila seveda na nek način zaustavljena nekontrolirana rast podpor fotovoltaiki, ker je bilo ocenjeno, da je tehnologija toliko napredovala, da tako velikih podpor ne potrebuje več. S tem smo zajezili povečevanje stroškov za naprej. Seveda pa nismo mogli tega urediti za nazaj, ker se podporna shema odvija 15 let in to pod pogoji, ki so veljali takrat, ko je bila naprava dana v proizvodnjo oziroma priključena na omrežje. To pomeni, da bo potrebno podporno shemo za fotovoltaiko zagotavljati še nadaljnjih 13, 14 in več let.«
 
Vlada je bila dolžna zagotoviti izvajanje podporne sheme. Ker je teh sredstev začelo primanjkovati, je bil sprejet sklep o tem, da je bilo sprejeto soglasje k aktu Javne agencije Republike Slovenije za energijo o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov in sicer na podlagi določb zadnjega odstavka 64n. člena Energetskega zakona in 4. člena Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji in iz obnovljivih virov energije. S tem so bila zagotovljena neka stabilna sredstva za izvajanje podpore v letu 2013 in naprej, ki jih izplačuje center za podpore pri BORZEN-u. Poseg ministrstva v doslej podpisane pogodbe pa formalno pravno niti dejansko ni možen.
 
»V okviru novele Energetskega zakona je predvidena možnost, da se omeji letni prirast podpor za te naprave. Novela zakona bo zagotavljala tudi možnost dodatnih virov za podporno shemo, ki ne bodo samo ti, kot so sedaj, se pravi izplačila porabe električne energije s ciljem, da preko tega razbremenimo končne uporabnike, predvsem tista podjetja, ki so najbolj na udaru.«
 
Minister je zagotovil, da je vlada zelo podrobno proučila razmere in tudi stanje na področju cen elektrike.  »V zadnjem letu dni se je cena električne energije znižala za več kot 10 %. Istočasno je vlada ob povišanju tega prispevka zagotovila znižanje omrežnine za prenos za 6 % in ukinila prispevek za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, kar na letnem nivoju znaša preko 7 milijonov evrov. Sicer bi bil seveda ta učinek tega pribitka še bistveno večji.«


© 2012 - 2020 Portal Energetika