Novica

E-register energetskih izkaznic stavb oziroma delov stavb dostopen

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geodetsko upravo republike Slovenije aktiviralo javni vpogled v izdane energetske izkaznice stavb preko e-registra vpogleda v nepremične na portalu prostor.

Nagrajenci za energetsko učinkovitost za leto 2015 (Foto: Finance).

Z dananšnjim dnem je možno za posamezno stavbo ali del stavbe pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici tudi v e-registru nepremičnin. Vpogled je trenutno možen za vse veljavne energetske izkaznice izdane do 13. 4. 2015.


Nekatere izdane izkaznice še niso vidne, ker postopek vnosa še poteka ali pa podatki niso pravilni. Predvidoma od junija 2015 dalje bo vzpostavljen z izdajo sočasen prikaz eneregetske izkaznice v e-registru. Do takrat se bodo objavljali posamezni paketi izdanih izkaznic.

Dostop do e-registra nepremičnih - javni vpogled

 

Več informacij o energetskih izkaznicah lahko pridobite na spletnem mestu Ministrstva za infrastrukturo, v primeru vsebinskih vprašanj pa se lahko obrnete na elektronski naslov mzi.energetskaizkaznica@gov.si


© 2012 - 2021 Portal Energetika