Novica

Eko sklad bo v letu 2017 dodelil subvencije za postavitev 140 polnilnic za električna vozila

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je 69 občinam vročil odločbe v okviru nedavno zaključenega javnega poziva za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Konec februarja 2017 zaključeni javni poziv 44SUB-EVPOL 16 je bil namenjen zagotavljanju dolgoročne trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Namen poziva je prispevati k zagotovitvi primerne infrastrukture za polnjenje električnih vozil na ključnih strateških mestih, kot so zavarovana območja narave in območja Natura 2000 z močnim gospodarskim (turističnim) potencialom.

Preko javnega poziva so lahko občine pridobile pravico do subvencij za nakup novih AC in/ali DC polnilnih postaj v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV. Skupaj bo tako 69 občinam dodeljenih skoraj 0,5 milijona EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. Predvidoma bo postavljenih 109 AC in 31 DC polnilnih postaj, pri čemer bodo občine na vseh lokacijah zagotovile tudi po dve parkirni mesti za polnjenje vozil na polnilnico. Na AC postajah bo poleg avtomobilov omogočeno tudi polnjenje električnih koles. Vse polnilnice bodo predvidoma vzpostavljene do konca letošnjega leta.

Eko sklad je v preteklem tednu objavil tudi rezultate javnega razpisa 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja ter povabila izvajalcem izobraževalnih in komunikacijskih aktivnosti v letu 2017 s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, izboljšanja kakovosti zraka in trajnostnega razvoja.


Podrobnosti


Vir: Eko sklad

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika