Novica

Eko sklad nadaljuje s kreditiranjem okoljskih naložb občanov

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v Uradnem listu RS objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov, čigar skupna višina sredstev znaša 15 milijonov EUR.

Eko sklad z novim javnim pozivom 65OB19 nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb občanov. Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti kredit Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih, kriteriji pri določenih namenih pa so usklajeni z novimi standardi.

V novem javnem pozivu so nekoliko zaostreni pogoji za nakup novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni pogon, kjer se je emisijska vrednost CO2 v kombiniranem načinu vožnje zaostrila na največ 85 g/km. Nekoliko se je zaostrila tudi zahteva pri naložbah v izvedbo toplotne izolacije fasade (na vrednost λ/d ≤ 0,280 W/(m2K), iz namena vgradnje ogrevalnih naprav pa se je izključilo naprave, ki kot energent uporabljajo kurilno olje.

V pozivu se ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ni več omejen z zneskom 40.000 EUR, temveč glede na višino upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek dodeljenega kredita ostaja 1.500 EUR, najdaljša odplačilna doba 10 let in za obsežnejše obnove stanovanjskih stavb ali gradnjo novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb 20 let. Javni poziv vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča tudi pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude.

Podrobnosti

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2023 Portal Energetika