Novica

Eko sklad znižal spodbude za nakup električnih vozil

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Za občane je razpisanih za 3,0 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud, za pravne osebe pa je na voljo 2,5 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud in dodatnih 4,0 mio EUR sredstev za možnost sočasne pridobitve kredita.

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna vozila za občane in pravne osebe prinašata dve večji spremembi. Spodbuda za električne osebne avtomobile je znižana iz 7.500 EUR na 6.000 EUR, ukinjena je tudi spodbuda za priključne hibride. Razlog za spremembo je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj je število spodbujenih vozil vsako leto večje za 60 do 80 %. Višina spodbude za ostale kategorije na obeh javnih pozivih ostaja nespremenjena.

Novost pri javnem pozivu za pravne osebe 80EV-PO20 je kombiniran poziv, ki vključuje možnost sočasne pridobitve kredita in subvencije. Ta sprememba bo poenostavila in skrajšala čas obdelave vlog predvsem pa izpolnjevanje vlog vlagateljem, saj z eno vlogo vlagatelj prejme dva finančna instrumenta, kredit in nepovratna sredstva, hkrati. Obrestna mera za kredit znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najnižji znesek odobrenega kredita je 25.000 EUR. Za pravne osebe je dodano še določilo, da vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno povezane osebe opredeljene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, ter da v primeru, ko višina stroška nakupa vozila znatno presega tržno objavljeno ceno, Eko sklad kot strošek nakupa vozil upošteva tržno ceno.

Pri javnem pozivu za fizične osebe 79SUB-EVO20 se spremeni pogoj za nakup testnega vozila, in sicer se obdobje, ko mora biti vozilo s strani vlagatelja kupljeno in registrirano podaljša na 9 mesecev od prve registracije vozila, pri čemer pa ostaja enaka zahteva, da ima prodajalec pred tem vozilo lahko registrirano največ 6 mesecev.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika