Novica

EKS ključna tema na energetski konferenci En.odmev 016

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V Ljubljani je v organizaciji portala Energetika.net potekala tradicionalna strateška energetska konferenca En.odmev 016. V okviru glavnega omizja so energetski strokovnjaki razpravljali o Energetskemu konceptu Slovenije (EKS). Na konferenci so podelili tudi nagrade za energetsko najučinkovitejša podjetja, ki so jih prejeli predstavniki družb Inea, Termo-tehnika in Lumar IG.

"EKS bo začrtal prehod v nizkoogljično družbo", je prepričan državni sekretar na MZI mag. Potisek.

Udeležence strateške energetske konference En.odmev 016, ki je včeraj potekala v Ljubljani, je nagovoril mag. Klemen Potisek, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo. »Smo v času priprave strateških dokumentov za področje energije – tako v Sloveniji kot v EU. Trenutno se v EU intenzivno pogovarjamo o oblikovanju zanesljivega in transparentnega sistema upravljanja, ki naj bi zagotovil, da bo EU dosegla cilje energetske politike,« je dejal mag. Potisek in poudaril, da je to tudi okvir, v katerem se na ministrstvu pripravlja Energetski koncept Slovenije (EKS).  »Energetski koncept je strateški dokument, ki bo začrtal vizijo in dolgoročne usmeritve razvoja slovenske energetike, da bomo dosegli končni cilj dolgoročne energetske politike EU in tudi Slovenije – to je prehod v nizkoogljično gospodarstvo oziroma nizkoogljično družbo,« je prepričan državni sekretar.

V nadaljevanju je državni sekretar Potisek predstavil projekt energetske prenove javnih stavb, ki poteka na Ministrstvu za infrastrukturo. V finančni perspektivi 2014-2020 je za energetsko prenovo javnih stavb namenjenih 165 milijonov EUR povratnih in nepovratnih evropskih sredstev. Dodatno je ministrstvo z Uredbo o prihrankih zagotovilo okoli 245 milijonov EUR sredstev za Eko sklad. Skupne naložbe v energetsko prenovo so ocenjene na 3,2 milijarde EUR. Za vodenje in koordinacijo projektov energetske prenove stavb že deluje projektna pisarna. Cilji energetske prenove stavb do leta 2020 so doseči 10 % prihranek energije za ogrevanje in pripravo tople vode, prepoloviti rabo tekočih fosilnih goriv v obstoječih stavbah, za 7 % zmanjšati uvoz naftnih derivatov, zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 60 % glede na leto 2005, za 20 % zmanjšati emisij prašnih delcev, povečati obseg investicij, ki bodo neposredno vplivale na višjo zaposlenost in povečale BDP za skoraj 1 % letno.

O energetskem konceptu je na konferenci govoril tudi Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo na ministrstvu. »Ta dolgoročni strateški dokument bomo dobili leta 2017,« je dejal. Prepričan je, da je sodelovanje med deležniki ključno, če želimo priti do dobrega, modernega dokumenta in ob tem izpostavil, da so pričakovanja velika, vprašanje pa je, kako bomo znali stopiti skupaj. Samo od skupnega sodelovanja je odvisno, ali bomo potem energetski koncept spoštovali in znali ponotranjiti vizijo, ki si jo bomo skupaj postavili. "Pri pripravi dokumenta so bistvene odločitve tudi o virih in tehnologijah, ki jih bomo podpirali. Posebno pozornost bosta deležna tudi sektorja toplote in prometa. Predvsem slednji predstavlja 40 odstotkov v celotnem kolaču končne rabe energije, zato bo tu prehod iz naftnih derivatov, od katerih smo popolnoma uvozno odvisni, na druge vire nujen. Odločitve bodo morale biti trajnostne, energenti pa čisti in dostopni,« je še dejal Danijel Levičar.

 

Na konferenci vsako leto podelijo nagrade za energetsko najbolj učinkovita podjetja. Gre za podjetja, ki z lastno energetsko učinkovitostjo posebej izstopajo in predstavljajo zgled drugim v panogi. V kategoriji mikro in malih podjetij je nagrado prejelo podjetje Inea, d.o.o., ki ponuja inovativne rešitve in produkte na področju avtomatizacije, energetike in proizvodne informatike in v zadnjih letih dosega visoko rast prihodkov. Med srednje velikimi podjetji je že drugo leto zapored nagrado prejelo podjetje Termo-tehnika d.o.o., ki je največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk in hladilnih sistemov. V kategoriji velikih podjetij je bilo nagrajeno podjetje Lumar IG d.o.o. kot vodilni slovenski proizvajalec nizkoenergijskih in pasivnih montažnih objektov, ki skrbi za trajnostni razvoj in minimalno onesnaževanje okolja pri energetsko učinkoviti gradnji na domačem in vse več tudi na tujih trgih.


Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika