Novica

Elektroenergetska bilanca Slovenije za obdobje januar - september 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za tri četrtine leta 2019. Prevzem električne energije je v tem obdobju znašal 17.927 GWh, kar je za 1 % več kot v enakem obdobju leta 2018. V devetih mesecih leta 2019 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 10.066 GWh in je bila za 2 % manjša kot v obdobju januar - september 2018.

Tri četrtine leta 2019 je zaznamovala večja proizvodnja elektrike iz jedrske elektrarne in manjša proizvodnja iz hidroelektrarn.

V obdobju januar - september 2019 je znašal prevzem električne energije 17.927 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 10.989 GWh oz. 61 % in uvoz 6.938 GWh oz. 39 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 10.237 GWh oz. 57 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 752 GWh oz. 4 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v devetih mesecih leta 2019 s prevzemom v enakem obdobju leta 2018 kaže na zmanjšanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 1 % in zmanjšanje na distribucijskem omrežju za 6 %, na drugi strani pa je bil za 3 % večji uvoz električne energije.

V devetih mesecih 2019 je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 zaradi slabše hidrologije evidentirana za 568 GWh (-16 %) manjša proizvodnja iz hidroelekrarn na prenosnem omrežju in za 42  GWh (-1 %) manjša proizvodnja iz termoelektrarn na prenosnem omrežju, na drugi strani pa za 548 GWh (+14 %) večja proizvodnja iz NE Krško.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je po treh četrtinah leta 2019 znašal 10.066 GWh oz. 56,1 % in izvoz 7.257 GWh oz. 40,5 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje, je znašala 8.514 GWh, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 1.384 GWh ter poraba ČHE Avče 168 GWh. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - september 2019 znašale 603 GWh, kar predstavlja 3,4 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - september 2019 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 minimalno povečala pri distribucijskih odjemalcih za 0,4 %, poraba neposrednih odjemalcev in ZDS pa se je zmanjšala za 10 %. Po devetih mesecih leta 2019 je evidentiran za 4 % večji izvoz in za 3 % večji uvoz električne energije kot v enakem obdobju leta 2018. Za pokritje vseh potreb porabnikov električne energije v državi je bila v obdobju januar - september 2019 evidentirana statistična pokritost z domačo proizvodnjo v višini 81,9 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v obdobju januar - september 2019 v primerjavi z enakim obdobjem 2018 manjše za 0,4 %.

Podrobnejši podatki bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji na mesečnem nivoju so objavljeni v statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika