Novica

Elektroenergetska bilanca Slovenije za obdobje januar - september 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za tri četrtine leta 2020. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 8.931 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 10.089 GWh, kar je 5 % manj kot v treh četrtinah leta 2019. V Sloveniji smo v obdobju 1-9-2020 z domačo proizvodnjo pokrili 88,5 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

Tretjo četrtino leta 2020 je zaznamovala nadpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn, zaradi presežka domače proizvodnje nad potrebami končnega odjema pa tudi povečana oddaja elektrike v tujino.

V obdobju januar - september 2020 je znašal skupni prevzem električne energije 16.718 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 11.199 GWh oz. 67 % in prevzem iz tujine (uvoz) 5.519 GWh oz. 33 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 10.411 GWh oz. 62 % skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 788 GWh oz. 5 % skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja, z upoštevanjem polovičnega deleža proizvodnje NE Krško, je v slovenski elektroenergetski sistem v obdobju 1-9-2020 prispevala 8.931 GWh električne energije, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v devetih mesecih leta 2020 za petino nižji kot v obdobju 1-9-2019.

V devetih mesecih leta 2020 je celotna proizvodnja električne energije iz NE Krško znašala 4.535 GWh, kar je 1 % več kot v enakem obdobju 2019, proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu pa 3.300 GWh oz. 13 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Termoelektrarne na prenosnem sistemu so v obdobju 1-9-2020 proizvedle 2.576 GWh električne energije, kar je 18 % manj kot v enakem obdobju 2019.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je po treh četrtinah leta 2020 znašal 9.530 GWh oz. 57,0 % in oddaja v tujino (izvoz) 6.628 GWh oz. 39,7 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 8.077 GWh oz. 48,3 %, zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 1.102 GWh oz. 6,6 %, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 75 GWh oz. 0,5 % ter poraba ČHE Avče 276 GWh oz. 1,6 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v obdobju januar - september 2020 znašale 559 GWh, kar predstavlja 3,3 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - september 2020 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 zmanjšala pri odjemalcih na distribucijskem sistemu za 5 %, poraba ZDS je bila nižja za 6 %, poraba neposrednih odjemalcev pa višja za 21 %. Po devetih mesecih leta 2020 je evidentiran za 9 % manjši izvoz električne energije kot v enakem obdobju leta 2019. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je po treh četrtinah leta 2020 evidentirana statistična pokritost porabe električne energije z domačo proizvodnjo v višini 88,5 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v obdobju januar - september 2020 v primerjavi z enakim obdobjem 2019 manjše za 7 %.

Podrobnejši podatki bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji na mesečnem nivoju so objavljeni v statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika