Novica

Elektroenergetska bilanca v prvi polovici leta 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za prvo polovico leta 2020. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 5.550 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 6.845 GWh, kar je 5 % manj kot v prvi polovici leta 2019. V Sloveniji smo v obdobju 1-6-2020 z domačo proizvodnjo pokrili 81,1 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

Drugo četrtino leta 2020 je zaznamoval manjši odjem električne energije zaradi ustavitve gospodarstva po razglasitvi epidemije koronavirusa.

V obdobju januar - junij 2020 je znašal skupni prevzem električne energije 10.989 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 7.063 GWh oz. 64 % in prevzem iz tujine (uvoz) 3.925 GWh oz. 36 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 6.513 GWh oz. 59 % skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 550 GWh oz. 5 % skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja, z upoštevanjem polovičnega deleža proizvodnje NE Krško, je v slovenski elektroenergetski sistem v prvi polovici leta 2020 prispevala 5.550 GWh električne energije, kar je 7 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v prvi polovici leta 2020 za 19 % nižji kot v obdobju 1-6-2019.

V prvi polovici leta 2020 je celotna proizvodnja električne energije iz NE Krško znašala 3.026 GWh, kar je 1 % več v enakem obdobju 2019, proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu pa 2.009 GWh oz. 2 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Termoelektrarne na prenosnem sistemu so v obdobju 1-6-2020 proizvedle 1.477 GWh električne energije, kar je 20 % manj kot v enakem obdobju 2019.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v prvi polovici leta 2020 znašal 6.437 GWh oz. 58,6 % in oddaja v tujino (izvoz) 4.144 GWh oz. 37,7 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 5.391 GWh oz. 49,1 %, zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 789 GWh oz. 7,2 %, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 57 GWh oz. 0,5 % ter poraba ČHE Avče 200 GWh oz. 1,8 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v obdobju januar - junij 2020 znašale 408 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - junij 2020 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 zmanjšala pri odjemalcih na distribucijskem sistemu za 6 %, poraba ZDS je bila nižja za 11 %, neposrednih odjemalcev pa višja za 24 %. V prvi polovici leta 2020 je evidentiran za 18 % manjši izvoz električne energije kot v enakem obdobju leta 2019. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v prvi polovici leta 2020 evidentirana statistična pokritost z domačo proizvodnjo v višini 81,1 % porabe električne energije končnih porabnikov. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v obdobju januar - junij 2020 v primerjavi z enakim obdobjem 2019 manjše za 12 %.

Podrobnejši podatki bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji na mesečnem nivoju so objavljeni v statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika