Novica

Eles d.o.o. imenovan za sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o imenovanju družbe ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, za sistemskega operaterja prenosnega sistema z električno energijo.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4 mio EUR.

Sklep se posreduje Evropski komisiji.

Agencija za energijo je v skladu s tretjim odstavkom 68. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdala odločbo in predlagala Vladi Republike Slovenije, da imenuje ELES, d.o.o., za sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Certificiranje sistemskega operaterja in imenovanje zahtevajo Direktiva 2009/72/EU o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo, Uredba (ES) št. 714/2009/EU o pogojih za dostop do omrežja za Čezmejne izmenjave električne energije in Energetski zakon.

V postopku izdaje certifikata je agencija preverila izpolnjevanje pogojev po EZ-1 in ugotovila, da jih Eles izpolnjuje, zato je izdala odločbo o certifikatu in Vladi predlagala, da imenuje ELES za sistemskega operaterja prenosnega sistema z električno energijo.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika